Bảo Trợ Tài Chánh

Bảo trợ tài chánh là giấy cam kết giữa người bảo trợ với chính phủ Hoa Kỳ. Trong đó người bảo trợ cam kết với chính phủ Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm về tài chánh cho người được bảo trợ khi họ đặt chân tới Hoa Kỳ và họ sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội.

Điều kiện và thủ tục cần:

  1. Đủ lợi tức hàng năm theo mức lợi tức tối thiểu của Sở Di Trú (có thể dùng tiền trong ngân hàng hoặc tài sản nếu bạn không đủ thu nhập).
  2. Ít nhất 18 tuôỉ.
  3. Là US citizen, lawful permanent resident (thẻ xanh) hay U.S. National.

Income tối thiểu: (Property guideline)

Lợi tức hàng năm cho mỗi hộ năm 2013

Tổng số người trong một hộ

Tổng số thu nhập cho một hộ (- Alaska & Hawaii)

Alaska

Hawaii

2 $ 19,387 $ 24,225 $ 22,312
3 $ 24,412 $ 30.512 $ 28,087
4 $29,437 $ 36,800 $ 33,862
5 $ 34,462 $ 43,087 $ 39,637
6 $ 39,487 $ 49,375 $ 39,637
7 $ 44,512 $ 55,662 $ 45,412
8 $ 49,537 $ 61,950 $ 56,962
+1 Người $5,025    
Read 7612 times Last modified on Thứ ba, 05 Tháng 5 2015 01:46

Nhận Thông Tin Di Trú

Để nhận thông tin, tin tức mới về di trú từ Văn Phòng Bảo Lãnh Ngọc Mai. Hãy tham gia chương trình nhận bản tin tự động. (Chúng tôi không gửi thư rác đến quí vị)

Văn Phòng Tại San Jose

1962 Aborn Rd, San Jose, CA 95121
(Trong khu chợ Maxim, lầu 2)


Bus: 408-223-2813 /
408-386-4370
Fax: 408-350-2635
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Việt Nam

186/65 Vuon Lai, Phuong Tan Thanh, Quan Tan Phu, Sai Gon


Điện Thoại: (84) 091 808 8135 / (84) 091 522 8545 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bạn đang ở trang: Home Dịch Vụ Bảo Lãnh Bảo Trợ Tài Chánh