Đổi Tên, Đổi Họ Hợp Phát Tại Tòa

Giấy tờ cần:

  • Driver license
  • Bằng Quốc tịch , hoặc thẻ xanh

Thời gian: khoảng 02 hoặc 3 tháng

VĂN PHÒNG NGỌC MAI SẼ:

  • Xin tiền Fee Waiver cho quý Khách hàng nếu quí khách hàng đủ điều kiện
  • Bạn không cần ra tòa, chỉ cần đến văn phòng Ngoc Mai 1 lần
  • Hãy giao phó ưu tư, lo lắng của bạn cho văn phòng Ngoc Mai
Read 6591 times

Nhận Thông Tin Di Trú

Để nhận thông tin, tin tức mới về di trú từ Văn Phòng Bảo Lãnh Ngọc Mai. Hãy tham gia chương trình nhận bản tin tự động. (Chúng tôi không gửi thư rác đến quí vị)

Văn Phòng Tại San Jose

1962 Aborn Rd, San Jose, CA 95121
(Trong khu chợ Maxim, lầu 2)


Bus: 408-223-2813 /
408-386-4370
Fax: 408-350-2635
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Việt Nam

186/65 Vuon Lai, Phuong Tan Thanh, Quan Tan Phu, Sai Gon


Điện Thoại: (84) 091 808 8135 / (84) 091 522 8545 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bạn đang ở trang: Home Dịch Vụ Xã Hội Đổi Tên, Đổi Họ Hợp Pháp