TRANG CHÍNH
DỊCH VỤ DI TRÚ
TIN TỨC DI TRÚ
LỊCH CẤP CHIẾU KHÁNG
TÍNH TUỔI CSPA
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
THANH TOÁN ONLINE
 
 
headline baolanh
 
1962 Aborn Rd
(Trong khu chợ Maxim, lầu 2)
San Jose, CA 95121
408-223-2813
408-386-4370
408-350-2635
info@baolanhngocmai.com

Office Hrs: M - Sat / 9AM - 6PM


 
 
 

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁNG DI DÂN  (VISA BULLETIN)

 
Những diện sau đây luôn luôn được ưu tiên (thời gian chờ đợi khoảng 1 năm):

  1. Vợ hoặc chồng của quốc tịch Hoa kỳ.
  2. CR-2: Con ghẻ, độc thân dưới 18 tuổi của quốc tịch Hoa kỳ.
  3. IR-2: Con ruột, độc thân dưới 21 tuổi của quốc tịch Hoa kỳ.
  4. IR-3: Con nuôi độc thân dưới 21 tuổi của quốc tịch Hoa kỳ.
  5. IR-5: Cha hoặc mẹ của quốc tịch Hoa kỳ.


Những diện sau đây dựa trên ngày ưu tiên (priority date), phải có thời gian chờ đợi:

  • F-1: Con độc thân trên 21 tuổi của quốc tịch Hoa kỳ.
  • F-3: Con trên 21 tuổi đã lập gia đình của quốc tịch Hoa kỳ.
  • F-4: Anh, chị, em của quốc tịch Hoa kỳ.
  • F2A: Vợ hay Chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường Trú Nhân.
  • F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường Trú Nhân

Các Diện

Tháng 06, 2013

Tháng  7, 2013

 Thang 8, 2013

F1

22 Thang 04, 2006

01 Tháng 06, 2006

01 Tháng 09, 2006

F2A

08 Tháng 03, 2011

08 Tháng 10, 2011

Luon Luon co hieu luc 

F2B

08 Tháng 07, 2005

01 Tháng 11, 2005

01 Tháng 12, 2005 

F3

01 Tháng 09, 2002

01 Tháng 10, 2002

8 Tháng 12, 2002 

F4

01 Tháng 05,, 2001

22 Tháng 05, 2001

22 Tháng 06, 2001 

VISA THANG 08

F1 TANG 12 TUAN

F2A TANG 21 THANG

F2B TANG 04 TUAN

F3 TANG 09 TUAN

F4 TANG 04 TUAN

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: (408) 223-2813

 

 
Kiểm Tra Tình Trạng Hồ Sơ
Chú ý: nếu bạn làm mất số biên nhận bạn có thể gọi Sở Di Trú số điện thoại miễn phí 1-800-375-5283 và cho họ số Alien number của người bảo lãnh, nhân viên Sở Di Trú sẽ cho biết tình hình hồ sơ của bạn.
 
CanNguyen

MiliNhat


VietNetTravel

www.aulacson-travel.com
 
Trang Chính   I   Dịch Vụ Di Trú   I   Tin Tức Di Trú   I   Lịch Cấp Chiếu Kháng
Bao Lanh Ngoc Mai - Ngoc Mai Immigration Services in San Jose © 2012 I Designed & Hosted By vnchron.com