Print this page

Medical Cho Những Người Mới Đến Định Cư Tại Hoa Kỳ

Rate this item
(3 votes)

Nếu bạn định cư đến Hoa Kỳ, điều mà mọi  người luôn lo lắng đó là bảo hiểm sức khỏe. Nếu bạn chưa hoặc không thu nhập bạn có thể nộp đơn xin medical nơi địa phương nơi bạn đang ở.

Những chương trình Medical mà do Ngọc Mai tìm kiếm trên mạng, nhưng không phải là lời khuyên của một người chuyên nghiệp về Medical.

Những thông tin này sẽ thay đổi bất cứ khi nào, xin vui lòng liên hệ www.medi-cal.ca.gov để biết thêm nhiều thông tin

Chương trình Medical là gì?

Medi-Cal là chương trình chăm sóc y tế của California Medicaid. Chương trình này trả cho một loạt các dịch vụ y tế cho trẻ em và người lớn với thu nhập thấp . Medi-Cal được hỗ trợ bởi liên bang và tiểu bang thuế. Bạn có thể nộp đơn MEDICAL cho các phúc lợi  không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, màu sắc, nguồn gốc quốc gia,  tình trạng hôn nhân, tuổi, Khuyết tật hoặc tình trạng cựu chiến binh. Nếu bạn đang hội đủ điều kiện bạn có thể nhận được Medi-Cal miễn phí

Chương trình Medical giúp bạn những gì?

Chương trình Medi-Cal trợ giúp cho gia đình bạn về y tế trong nhiều truong hop khác nhau.  Khi bạn nộp đơn, tùy theo yêu cầu của bạn nộp đơn  mà giấy tờ chứng minh có khác nhau và nếu bạn đủ điều kiện họ sẽ quyết định chương trình  nào tốt nhất cho bạn và gia đình của bạn

Medi-Cal (MC) là chương trình duy nhất hiện không xét đến thu nhập hay tài sản của người bảo trợ hay đồng bảo trợ. 

Ai có thể nhận được Medi-Cal?

Điều kiện cơ bản là gia đình có con nhỏ dưới 21 tuổi

Người trên 65 tuổi, đến HK hợp lệ, thu nhập và tài sản dưới mức quy định

Những người từ 22-64 tuổi và không có con dưới 21 tuổi sẽ được

MC nếu xét lại nếu thấy có các chứng bịnh nan y hay tàn tật. 

Mức quy định về tài sản cho MC rất đa dạng tùy thuộc vào tình trạng gia đình (có con nhỏ hay người già) Thu nhập cũng thế. 

Nếu lương bổng hay thu nhập vượt mức quy định, người thụ hưởng vẫn được tiếp tục MC nhưng sẽ phải trả 1 số tiền khi đi bác sĩ hoặc mua thuốc....Tất cả mọi người đều quyền xin MC khi đến Mỹ.

Đối với phụ nữ mang thai, MC thường đc chấp thuận cho việc sinh nở.  Tiểu bang Cali khuyến khích tất cả mọi người điền đơn xin MC nếu họ có nhu cầu

Tôi có phải sống ở California để nhận được Medi-Cal?

Có, bạn phải là một cư dân California để nhận được Medi-Cal. Một cư dân California là một người sống ở đây và kế hoạch để ở đây, hoặc một người nào đó làm việc hoặc tìm kiếm các công việc ở California.

Tôi nên nộp đơn Medical như thế nào ?

Gọi hoặc đến trực tiếp văn phòng phúc lợi nơi địa phương bạn ờ nhở giúp đỡ 

xã hội Dịch vụ tự động thiết lập Medi-Cal

Đơn Medical của tôi được xét duyệt như thế nào?

Khi quận hạt nhận được đơn của bạn, họ sẽ xem xét hồ sơ, và nếu thấy hồ sơ đầy đủ, họ sẽ cho bạn một ngày hẹn để chuẩn bị phỏng vấn.

Nếu hồ sơ của bạn thiếu bằng chứng, nhân viên sẽ yêu cầu bổ sung thông tin bằng thư.

Một khi nhân viên hội đủ điều kiện có tất cả các thông tin cần thiết, anh ta hoặc cô ấy sẽ xác định nếu bạn có đủ điều kiện nhận Medi-Cal. Bạn sẽ nhận được một bức thư trong thư nói bạn nếu ứng dụng Medi-Cal của bạn được chấp thuận hoặc từ chối. Nếu bạn không hiểu thư này hoặc không đồng ý với thông tin trong thư này, liên hệ với nhân viên hội đủ điều kiện tại văn phòng quận dịch vụ xã hội. Nếu bạn vẫn không đồng ý với hành động của quận, bạn có thể nộp cho một phiên tòa tiểu bang bằng cách hoàn thành ở mặt sau của thông báo hành động quận gửi cho bạn hoặc bằng cách gọi số miễn phí.

Nếu bạn không đủ điều kiện nhận Medi-Cal miễn phí, họ có thể để có được bảo hiểm y tế thông qua các chi phí thấp sức khỏe gia đình chương trình (HFP).

Thời gian mất bao lâu?

45 NGÀY, nếu bạn nộp đơn xin MC vì bị bệnh. Ngoài ra, thời gian hồ sơ xét duyệt là 90 ngày. Thời gian nhanh hay chậm dựa trên thời điểm mà bác sĩ hoặc bệnh viện cung cấp thông tin bệnh của bạn.

Tôi có cần trả tiền Medical không?

Tùy mỗi trường hợp:

1. Nếu lợi tức của bạn ít hơn lợi tức giới hạn của chương trình MC, bạn sẽ nhận được MC miễn phí.

2. Nếu lợi tức của bạn nhiều hơn lợi tức giới hạn của MC, bạn cần thanh toán số tiền nhất định vào mỗi tháng.

 

Read 15092 times