Chương Trình Foodstamp, Tiền Mặt

Rate this item
(0 votes)

Chương trình FOODSTAMP, Tiền mặt là hai chương trình thường có xét đến lợi tức của người bảo trợ. Các đòi hỏi của 2 chương trình này có phần phức tạp hơn nhiều và thường khi được bảo lãnh đến Hoa Kỳ, người được bảo lãnh ít khi hội đủ điều kiện cho chương trình trợ cấp tiền mặt.

FOODSTAMP là 1 chương trình phức tạp không kém vì có 2 khoảng tài trợ từ tiểu bang và liên bang do đó có những đòi hỏi đi kèm. FOODSTAMP không xét tài sản của người đi xin nhưng đòi hỏi phải có đầy đủ các chứng từ liên quan đến thu nhập của người bảo trợ. Nếu người bảo trợ từ chối giúp đỡ người được bảo trợ, chính phủ sẽ đồng ý chấp thuận cho FOODSTAMP nếu người đi xin ký tuyên khai hữu thệ và sau đó sở di trú Hoa Kỳ có thể sẽ điều tra nguyên nhân.

Read 1712 times

Nhận Thông Tin Di Trú

Để nhận thông tin, tin tức mới về di trú từ Văn Phòng Bảo Lãnh Ngọc Mai. Hãy tham gia chương trình nhận bản tin tự động. (Chúng tôi không gửi thư rác đến quí vị)

Văn Phòng Tại San Jose

1962 Aborn Rd, San Jose, CA 95121
(Trong khu chợ Maxim, lầu 2)


Bus: 408-223-2813 /
408-386-4370
Fax: 408-350-2635
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Phòng Việt Nam

186/65 Vuon Lai, Phuong Tan Thanh, Quan Tan Phu, Sai Gon


Điện Thoại: (84) 091 808 8135 / (84) 091 522 8545 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bạn đang ở trang: Home Tin Tức Tin Tức Di Trú Chương Trình Foodstamp, Tiền Mặt