Bảo Lãnh Cha Mẹ

Điều Kiện:

Con ruột phải có Quốc Tịch Hoa Kỳ và, ít nhất 21 tuổi được bảo lãnh cha hoặc mẹ.

Thủ tục cần:

 1. Người bảo lãnh cần:
  • Bằng Quốc tịch Hoa Kỳ
  • Giấy khai sanh
  • Giấy hôn thú (nếu có)
  • Giấy ly dị hay giấy khai tử của hôn nhân trước (nếu có)
 2. Người được bảo lãnh cần:
  • Giấy khai sanh
  • Giấy hôn thú (nếu có)
  • Giấy ly dị hay giấy khai tử của hôn nhân trước (nếu có)

Thời gian chờ đợi:

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh trung bình thường khoảng  1 năm  đến 2 năm 

LỆ PHÍ ĐÓNG CHO SỞ DI TRÚ: $535.00

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: 408-386-4370

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú