Bảo Lãnh Con Độc Thân Dưới 21 Tuổi

Điều Kiện:

  1. Cha hoặc mẹ là Quốc Tịch Hoa Kỳ.
  2. Con độc thân dưới 21 tuổi

Thủ tục cần:

  1. Người bảo lãnh cần:

    • Bằng Quốc tịch Hoa Kỳ
    • Giấy hôn thú

  2. Người được bảo lãnh cần:

    • Giấy khai sanh.

Thời gian chờ đợi:

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh trung bình thường khoảng  9 tháng – 1 năm

LỆ PHÍ ĐÓNG CHO SỞ DI TRÚ: $420.00

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: 408-386-4370

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú