Bảo Lãnh Con Trên 21 Tuổi Có Gia Đình

Điều Kiện:

 1. Cha hoặc mẹ là Quốc Tịch Hoa Kỳ.
 2. Con trên 21 tuổi đã lập gia đình

Thủ tục cần:

 1. Người bảo lãnh cần:

  • Bằng Quốc tịch Hoa Kỳ 
  • Giấy hôn thú

 2. Người được bảo lãnh cần:

  • Giấy khai sanh của đương đơn và các con dưới 21 tuổi
  • Giấy hôn thú
  • Giấy ly dị hoặc giấy khai tử của hôn nhân trước (nếu có)

Thời gian chờ đợi:

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh trung bình thường khoảng 10 năm – 11 năm, tùy theo từng thời điểm xét duyệt chiếu kháng của National Visa Cente.

LỆ PHÍ ĐÓNG CHO SỞ DI TRÚ: $420.00

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: (408) 223-2813

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú