Bảo Lãnh Vợ Chồng

Vợ chồng là loại thị thực di dân, người bảo lãnh phải làm công hàm độc thân tại Hoa Kỳ sau đó người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải đăng ký hôn thú tại Sở Tư Pháp tại Việt Nam theo địa chỉ hộ khẩu nơi người được bảo lãnh đang ở.

Điều kiện:

 1. Người bảo lãnh là thường trú nhân (Green card)
 2. Hôn thú

Thủ tục cần:

 1. Người bảo lãnh cần:

  • Copy thẻ xanh 2 mặt
  • Giấy khai sanh
  • Giấy ly di, giấy khai tử (nếu có)
  • 2 tấm hình passport
  • Giấy hôn thú

 2. Người được bảo lãnh cần:

  • Giấy khai sanh
  • Giấy ly di, giấy khai tử (nếu có)
  • 2 tấm hình passport 

Những bằng chứng chung của 2 người: Hình ảnh chung như đi chơi, đính hôn, sân bay, thư từ, emial, bill điện thoại....

Thời gian chờ đợi:

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh trung bình thường khoảng  3 năm – 5 năm, tùy theo từng thời điểm xét duyệt chiếu kháng của National Visa Cente.

LỆ PHÍ ĐÓNG CHO SỞ DI TRÚ: $420.00

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: 408-386-4370

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú