Bảo Lãnh Con Độc Thân Trên 21 Tuổi

Điều Kiện:

 1. Cha hoặc mẹ là Quốc Tịch Hoa Kỳ.
 2. Con độc thân trên 21 tuổi, (hoặc con độc thân trên 21 tuổi đã kết hôn và đã ly dị trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh)

 Thủ tục cần:

 1. Người bảo lãnh cần:

  • Bằng Quốc tịch Hoa Kỳ 
  • Giấy hôn thú

 2. Người được bảo lãnh cần:
  • Giấy khai sanh của đương đơn và các con dưới 21 tuổi
  • Giấy ly dị (nếu có)

Thời gian chờ đợi:

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh trung bình thường khoảng  7 năm – 8 năm, tùy theo từng thời điểm xét duyệt chiếu kháng của National Visa Cente.

LỆ PHÍ ĐÓNG CHO SỞ DI TRÚ: $420.00

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: 408-386-4370

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam