Hồ Sơ Ly Dị (Ly Thân) Không Cần Ra Tòa (Hai Bên Đồng ý )

Hồ Sơ Ly Dị là trình tự, thủ tục, hồ sơ giấy tờ cần thiết để giải quyết ly hôn theo quy định nhằm chấm dứt quan hệ hôn nhân do toà án quyết định hoặc công nhận theo yêu cầu của vợ, chồng.

LÀM HỒ SƠ LY DỊ KHÔNG CẦN RA TÒA: HAI BÊN ĐỒNG Ý LY DỊ
(không con, có con, có tài sản, có cấp dưỡng...)

Thông tin cần:

  1. Tên vợ, địa chỉ
  2. Tên Chồng, địa chỉ
  3. Ngày kết hôn trên giấy hôn thú
  4. Ngày ly thân
  5. Tên, ngày tháng năm sinh của các con (nếu có)
  6. Liệt kê tất cả tài sản cần phân chia .

Thời gian: khoảng 07 tháng - 2 năm tuỳ theo toà án , tuỳ theo mỗi trường hợp

      VĂN PHÒNG NGỌC MAI SẼ:

  • Xin tiền toà cho quý khách hàng nếu  đủ điều kiện
  • Quý khách không cần ra tòa, chỉ cần đến văn phòng Ngoc Mai 1-2 lần tuỳ theo mỗi trường hợp
  • Hãy giao phó ưu tư, lo lắng của bạn cho văn phòng Ngoc Mai

 Mọi Câu Hỏi Thắc mắc xin vui lòng goi Ngọc Mai : 408-386-4370

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú