Bảo Lãnh Con Độc Thân Dưới 21 Tuổi

Điều Kiện:

 1. Người bảo lãnh phải là thường trú nhân.
 2. Con độc thân dưới 21 tuổi 

Chú ý : độc thân là chưa bao giờ kết hôn, hay là đã  kết hôn và tại thời điểm bảo lãnh đã  ly dị  và trở thành độc thân tại thời điểm mờ hồ sơ.

Thủ tục cần:

 1. Người bảo lãnh cần:
  • Copy thẻ xanh 2 mặt
  • Giấy khai sanh
  • Giấy hôn thú hiện tại
  • Giấy ly dị, giấy khai tử của cuộc hôn nhân trước (nếu có). 
 2. Người được bảo lãnh cần:
  • Giấy khai sanh.
  • Giấy ly dị, giấy khai tử của cuộc hôn nhân trước (nếu có)

Thời gian chờ đợi:

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh trung bình thường khoảng  2 năm - 3 năm, tùy theo từng thời điểm xét duyệt trên lịch chiếu kháng hàng tháng của trung tâm chiếu khán (NVC)

LỆ PHÍ ĐÓNG CHO SỞ DI TRÚ: $535.00


ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: 408-386-4370

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú