Giấy Ủy Quyền

Giấy tờ cần:

  • Văn bàng uỷ quyền 
  • Hộ chiếu Hoa Kỳ / thẻ xanh hoặc Hộ Chiếu Việt Nam
  • Giấy tờ liên quan đến tài sản cần ủy quyền.
  • Giấy copy chứng minh nhân dân (căn cước công dân)  của người được ủy quyền

Thời gian: khoảng 5 hoặc 8 tuần. Nếu cần gấp 3-5 ngày xin vui lòng gọi (408) 386-4370.

Mọi Câu Hỏi Thắc mắc xin vui lòng goi Ngọc Mai : 408-386-4370

 

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú