Giấy Ủy Quyền

Giấy tờ cần:

  • Văn bàng uỷ quyền 
  • Hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh
  • Giấy tờ liên quan đến tài sản cần ủy quyền.
  • Giấy copy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền

Thời gian: khoảng 3 hoặc 4 tuần

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam