Di Trú: Du Lịch (B1)

Visa Du lịch Mỹ là không dễ dàng để có được đối với nhiều người dân Việt Nam, Chúng tôi có thể giúp bạn, đánh giá trường hợp của bạn, đánh giá khả năng thành công và hỗ trợ bạn tốt nhất để nhận được Visa

Du lịch là loại visa không định cư, bạn có thể đến Hoa Kỳ để:

  • Thăm thân nhân, thăm bạn bè
  • Chữa bệnh
  • Tham gia các cuộc hội thảo,  các hội nghị của tôn giáo hoặc các tổ chức xã hội.
  • Tham gia các sự kiện âm nhạc, thể thao

Thời hạn ở lại Hoa Kỳ tùy thuộc thời gian khi bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, bạn sẽ được kiểm tra bởi nhân viên Hải Quan nơi cửa khẩu đầu tiên bạn đến Hoa Kỳ. Nhân viên này sẽ quyết định thời gian bạn được phép lưu trú tại Hoa Kỳ. Trung bình là 1 tháng hoặc 6 tháng. Bạn sẽ kiểm tra thời hạn này trên I-94.

Để xin visa du lịch, bạn phải cần chứng minh:

  • Bạn có sự ràng buộc về gia đình và tài sản, hoặc công việc  bên Việt Nam mà những sự ràng buộc bạn phải quay trở về Việt Nam trước khi visa hết hạn.
  • Chuyến du lịch của bạn là chuyến du lịch ngắn hạn từ 1 tháng hay 2 tháng 
  • Bạn nên sử dụng quyển hộ chiếu cũ còn hạn 06 tháng trong đó có những visa của các nước mà bạn đã từng đi du lịch đã được cấp trước đây cũng sẽ có ích cho bạn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: 408-386-4370

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú