Hồ Sơ Nhập Quốc Tịch

Kỳ thi quốc tịch Mỹ luôn là sự háo hức và là thời điểm quan trọng với hầu hết các Thường trú nhân, những người đang sống tại Mỹ. Háo hức vì sau 5 năm (hoặc lâu hơn) nhập cảnh Mỹ theo dạng định cư, giấc mơ trở thành công dân Mỹ của họ sắp trở thành hiện thực; thời điểm quan trọng vì họ sẽ bước vào thời khắc của “Giấc Mơ Mỹ”.

Điều kiện:Bạn phải ít nhất 18 tuổi và là thường trú nhân (thẻ xanh) hợp pháp trong suốt 3 năm sống tại Hoa Kỳ và bạn là vợ hoặc chồng của Quốc tịch Hoa kỳ và vẩn đang sống với người chồng hoặc người vợ này trong suốt 03 năm.

  1. Bạn phải ít nhất 18 tuổi và là thường trú nhân (thẻ xanh) hợp pháp trong suốt 5 năm tại Hoa Kỳ.
  2. Bạn phải ít nhất 18 tuổi và là thường trú nhân (thẻ xanh) hợp pháp trong suốt 3 năm sống tại Hoa Kỳ và bạn là vợ hoặc chồng của Quốc tịch Hoa kỳ và vẩn đang sống với người chồng hoặc người vợ này trong suốt 03 năm.
  3. Bạn có thể nộp đơn trước 90 ngày trước thời hạn 03 năm hay 5 năm.

LƯU Ý: Bạn có thể thi Quốc tịch Hoa Kỳ bằng ngôn ngữ của bạn như tiếng Việt thay vì bằng tiếng Anh nếu

  1. Bạn ít nhất 50 tuổi và là thường trú nhân trong suốt 20 năm qua
  2. Bạn ít nhất 55 tuổi và là thường trú nhân trong suốt 15 năm qua
  3. Bạn trên 65 tuổi và là thường trú nhân trong suốt 20 năm qua , chỉ cấn thi có 20 câu hỏi lịch sử Hoa Kỳ

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIÊT

1/  VỢ/ CHÔNG CỦA CHỒNG/VỢ QUỐC TỊCH HOA KỲ:  

Bạn phải ít nhất 18 tuổi và là thường trú nhân (thẻ xanh) hợp pháp sống cùng với vợ/chồng là Quốc tịch Hoa kỳ trong suốt 3 năm.

2/  VỢ/ CHÔNG CỦA CHỒNG/VỢ THẺ XANH 

Bạn phải ít nhất 18 tuổi và là thường trú nhân (thẻ xanh) hợp pháp sống cùng với chồng / vợ  trong suốt 03 năm tính từ ngày vợ/chồng của Bạn có Quốc tịch Hoa kỳ.

Hoặc Bạn đợi 5 năm kể từ ngày bạn la thường trú nhân/ thẻ xanh ban đầu

3/ NHỬNG DIỆN CÒN LAI - Ờ MỸ 5 NĂM KỂ TỪ NGÀY CÓ THẺ XANH BAN ĐẦU

 

Văn phòng Ngọc Mai sẽ giúp quí vị:

XIN MIỄN PHÍ NỘP ĐƠN THI QUỐC TỊCH CHO QUÍ KHÁCH HÀNG

CÓ THU NHẬP THẤP HOẶC CÁC BÁC TRÊN 65 TUỔI.

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú