“Chúng tôi là trung tâm chuyên nghiệp bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam sang Hoa Kỳ.”

– Trung Tâm Bảo Lãnh Di Trú Ngọc Mai –

Image

ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN
TRÊN ĐÀI 1500AM / 2:30PM - 2:45PM MỖI THỨ TƯ
VỚI VĂN PHÒNG BẢO LÃNH NGỌC MAI

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú