Gia Hạn Thẻ Xanh

Gia hạn thẻ xanh 2 năm sang 10 năm (Đặc biệt văn phòng thành công những hồ sơ đã ly dị trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn)

Giấy tờ cần:

  1. Bằng Quốc Tịch Hoa Kỳ
  2. Hôn thú của 2 vợ chồng 
  3. 2 tấm hình hộ chiếu
  4. Khai thuế năm gần nhất + bank statement ngân hàng + giấy xác nhận việc làm,
  5. Giấy ly dị hoặc khai tử (nếu có) 
  6. Bằng chứng chung của vợ chồng (hình ảnh, ngân hàng, hợp đồng thuê nhà, bill điện thoại…)

Đặc biệt văn phòng thành công những hồ sơ đã ly dị trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn

Xin vui lòng gọi Văn phòng Ngọc Mai để tư vấn miễn phí 408-386-4370

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú