Bảo Lãnh Anh, Chị, Em

Điều Kiện:

 1. Anh, chi, em ở Hoa Kỳ phải có Quốc Tịch Hoa Kỳ.
 2. Anh, chị, em ở Việt Nam  độc thân, hoặc có gia đình.

Thủ tục cần:

 1. Người bảo lãnh cần:
  • Bằng Quốc tịch Hoa Kỳ
  • Giấy hôn thú của Cha Mẹ
  • Giấy khai sanh để chứng minh 2 người có cùng cha mẹ hoặc ít nhất cùng cha hoặc cùng mẹ.
 2. Người được bảo lãnh cần:
  • Giấy khai sanh của đương đơn, chồng/vợ và các con dưới 21 tuổi
  • Giấy hôn thú
  • Giấy ly dị hoặc giấy khai tử của hôn nhân trước (nếu có)

Thời gian chờ đợi:

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh trung bình thường khoảng 11 năm – 12 năm, tùy theo từng thời điểm xét duyệt chiếu kháng của National Visa Center.

LỆ PHÍ ĐÓNG CHO SỞ DI TRÚ: $420.00

Lưu Ý - Nếu cùng cha khác mẹ cần nộp thêm:

 • Copy giấy kết hôn của cha bạn với từng ngươì mẹ (mẹ ruột và mẹ kế);
 • và Copy giâý ly dị hoặc giấy chứng tử của cuộc hôn nhân trước của cha bạn để chứng minh cuộc hôn nhân trước đã chấm dứt hợp pháp.


ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: (408) 223-2813

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam

Nhận Bản Tin Di Trú