Bảo Lãnh Con Độc Thân Dưới 21 Tuổi

Điều Kiện:

 1. Người bảo lãnh phải là thường trú nhân.
 2. Con độc thân dưới 21 tuổi 

Chú ý : độc thân là chưa bao giờ kết hôn, hay là đã  kết hôn và tại thời điểm bảo lãnh đã  ly dị  và trở thành độc thân

Thủ tục cần:

 1. Người bảo lãnh cần:
  • Copy thẻ xanh 2 mặt
  • Giấy khai sanh
  • Giấy hôn thú hiện tại
  • Giấy ly dị, giấy khai tử của cuộc hôn nhân trước (nếu có). 
 2. Người được bảo lãnh cần:
  • Giấy khai sanh.
  • Giấy ly dị, giấy khai tử của cuộc hôn nhân trước (nếu có)

Thời gian chờ đợi:

Thời gian chờ đợi để hồ sơ bảo lãnh trung bình thường khoảng  1 năm - 2 năm, tùy theo từng thời điểm xét duyệt trên lịch chiếu kháng hàng tháng của trung tâm chiếu khán (NVC)

LỆ PHÍ ĐÓNG CHO SỞ DI TRÚ: $535.00


ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: 408-386-4370

Văn Phòng Tại San Jose

Văn Phòng Tại Việt Nam